Biznes

Latest Posts

Największa spółka na polskiej giełdzie

Niekwestionowanym liderem na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest sektor finansowy, w skład najważniejszego indeksu giełdowego, czyli WIG20 wchodzi siedem spółek tworzących ponad 44% wartości tego indeksu. Największą spółką z tego sektora jest PKO Bank Polski, który jest również największym polskim komercyjnym bankiem uniwersalnym oferującym usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw, zarówno tych małych jak i dużych. Posiada on najszerszą sieć placówek stacjonarnych, pozwalającą mu być niezaprzeczalnym liderem bankowości detalicznej. Do tego posiada rozwinięte usługi bankowości elektronicznej pod postacią PKO Inteligo. Niemal jedna czwarta rachunków małych i średnich przedsiębiorstw jest prowadzona w PKO BP, niewiele mnie, bo jedna piąta wszystkich rachunków również wśród sektora publicznego, czyli województw, powiatów i gmin. Pozycja tego banku wydaje się być niezagrożona, jeśli nawet nie jako lidera, to zdecydowanie jeszcze długo będzie utrzymywał się on w czołówce polskiego sektora finansowego.

Ożywienie w branży wydobywczej?

Minione lata przyniosły spowolnienie niemal w każdej branży, o ile można się kłócić o przyczyny pamiętnego kryzysu z 2008 roku, to nikt nie zaprzeczy, że reperkusje są odczuwalne nawet dzisiaj, a mówi się, że to jeszcze nie koniec kryzysu. Niezależnie od tego warto jednak przyjrzeć się dokładniej wynikom spółek z interesujących nas branż, gdyż mogą być widoczne pewne objawy poprawy koniunktury. Spółka Kopex S.A. stosunkowo dobrze zniosła zawirowania na rynku, jednak nie bez pewnego osłabienia. Bardzo dobrze widać to w wskaźnikach finansowych za poszczególne kwartały. Rok 2011 wykazał pewne ożywienie, jest to zapewne również efekt wcześniejszych działań, czyli ograniczania kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej tworzonej przez Kopex a także przebudowy jej struktury. Branża górnicza zlecała więcej robót, co podniosło zapotrzebowanie na usługi spółki, a rok 2012 rozpoczął się kolejnym wzrostem wartości podpisanych kontraktów. Pozwala to mieć nadzieję na stopniowe poprawianie się kondycji sektora, a co za tym idzie, zwiększenie obrotów i przychodów.

Charakterystyka spółki górniczej notowanej na giełdzie.

Spółka, o której mówimy, jest jedną z najdłużej notowanych spółek na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, debiut miał miejsce w 1998 roku, natomiast historia samej spółki sięga lat sześćdziesiątych. Prawdopodobnie każdy interesujący się polską giełdą wie, o którą spółkę chodzi, ale reszcie podpowiemy, jest to Kopex S.A. tworząca Grupę Kopex. W skład grupy wchodzi szereg spółek zajmujących się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań dla górnictwa głębinowego oraz odkrywkowego. Największe przychody spółki powstają dzięki sprzedaży energii oraz produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego, jednak obydwie te branże charakteryzują się stosunkowo niską rentownością, więc zysk nie jest już tak imponujący. Dużo wyższą rentownością mogą pochwalić się inne obszary działalności spółki, takie jak wytwarzanie i sprzedaż maszyn elektronicznych oraz usługi górnicze. Z racji szerokiego spektrum działalności wskaźnik rentowności kapitału własnego jest trzykrotnie poniżej średniej w sektorze typowo elektromaszynowym, jednak pozwala to mieć nadzieję na przetrwanie spółki gorszej koniunktury w jednej branży.

Czy krajowe firmy potrafią inwestować za granicą?

Prawidłowa odpowiedź na to pytanie może wydawać się jedynie negatywna, zwłaszcza kiedy weźmie się pod uwagę sytuację naszej gospodarki, konkurencję, z którą firmy musiałyby się zmierzyć na całym świecie a także stosunkowo małą wielkość nawet dużych firm w porównaniu do wielkich międzynarodowych koncernów. Jednak prawda jest zupełnie inna, istnieje wiele polskich przedsiębiorstw świetnie radzących sobie na międzynarodowych rynkach, często nawet są znane lepiej za granicą niż w kraju. Przykładem takiej firmy jest spółka akcyjna Kopex S.A., czy raczej właściwie Grupa Kopex zajmująca się wydobyciem węgla kamiennego, brunatnego oraz rud metali nieżelaznych. Jest to tak naprawdę złożony podmiot, w skład którego wchodzi wiele spółek krajowych oraz zagranicznych zajmujących się niemal każdym możliwym działaniem wchodzącym w skład procesu wydobycia wspomnianych surowców. Ogromne doświadczenie zamknięte w kapitale ludzkim wchodzącym w skład grupy a także zasoby materialne i finansowe pozwalają tej firmie skutecznie zajmować się wydobyciem w złożach na całym świecie.

Wszystko dla górnictwa

W naszym kraju istnieje kilkadziesiąt firm zajmujących się dostarczaniem rozwiązań dla górnictwa, w końcu mamy bogate tradycje wydobycia węgla kamiennego, miedzi oraz odkrywkowego wydobycia węgla brunatnego. Jedną z takich firm jest Kopex S.A., spółka z wieloletnią tradycją w zakresie dostarczania sprzętu dla górnictwa. Jest to podmiot przekształcony z powstałego na początku lat sześćdziesiątych państwowego przedsiębiorstwa budowy zakładów górniczych. Obecnie spółka ta jest jednym z większych dostarczycieli praktycznie kompletnych rozwiązań dla wydobycia, od studium wykonalności, przez nadzorowanie badań geologicznych miejsca potencjalnego wydobycia, przygotowanie technologii udostępnienia złoża aż po projektowanie instalacji wydobywczych i towarzyszących oraz ich budowę i zarządzanie wydobyciem, nawet również po likwidację kopalni oraz szkolenie kadr każdego szczebla. Jest to możliwe tylko dzięki wieloletniemu doświadczeniu zebranemu przez tę firmę na wielu obszarach związanych z wydobyciem wspomnianych surowców.